top of page

PRODEJ NEMOVITOSTÍ

Při rozhodování o formě mnou poskytovaných služeb jsem se rozhodl pro dodržování tří bodů spolupráce tak, abychom klient i já byli spokojeni s mojí prací.

1. Respektuji reálné požadavky klienta a jsou pro mne zavazující.

2. S klienty spolupracuji pouze na základě podepsané Výhradní zprostředkovatelské dohody na tři měsíce.

3. Klient má v ceně kompletní servis, tedy kvalitní prezentaci jeho nemovitosti, placenou inzerci, vypracování kupní smlouvy, zaplacení poplatku za advokátní úschovu kupní ceny a zaplacení poplatku za vložení Kupní smlouvy na Katastr nemovitostí.

Rozhodli jsem se, že do našeho portfolia nebudeme brát nemovitosti, u kterých je požadovaná cena s ohledem na stav nemovitosti a lokalitu nepřiměřená. Zdlouhavý prodej, kdy poptávající nejeví o inzerovanou nemovitost zájem, je frustrující pro majitele i zprostředkovatele. Samozřejmě nechci majitele nemovitosti připravit o peníze, proto se můžeme dohodnout na postupném vývoji prodejní ceny, bez této dohody však nemůžeme spolupracovat. 

Průběh zprostředkování prodeje:

Schůzka proběhne přímo v nemovitosti, kde zjistím Vaše přání, požadavky a možnosti, nemovitost prohlédnu a zjistím podrobné informace. Společně určíme reálnou cenu a dohodneme termín focení nemovitosti, způsob inzerce, prohlídky a možnosti předání nemovitosti kupujícímu.

Po celou dobu s Vámi budu v kontaktu, budu Vás informovat o zájmu o Vaši nemovitost, prohlídkách v domluvených termínech, nabídkách a připomínkách zájemců, rezervaci nemovitosti a termínu podpisu Kupní smlouvy. Při tom všem budu myslet na Vaše přání, potřeby a možnosti.

bottom of page